Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 17.05.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 14.05.2007
  07/ 663MIDLERTIDIG SVAR (Fullstendig resultatrapport ettersendes)


   


Analyseperiode: 14.05.07 - 17.05.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/ 663-1 Råvann Tatt ut: 14.05.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   30 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   5.8
  Turbiditet INTERN   0.28 FTU
  Fargetall NS4787   39 mgPt/l


07/ 663-2 Overflatevann Tatt ut: 14.05.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   mmol/l
  Kalsium NS4726   14 mg/l Ca


07/ 663-3 Overflatevann Tatt ut: 14.05.2007
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   10 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Turbiditet INTERN   0.11 FTU
  Fargetall NS4787   2 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 17.05.2007

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør