Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 22.06.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 11.06.2007
  07/ 798ANALYSERESULTATER


   
Kranen ved nettprøve var ikke avbrent.

Analyseperiode: 11.06.07 - 22.06.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/ 798-1 Råvann Tatt ut: 11.06.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   20 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.0
  Turbiditet INTERN   0.34 FTU
  Fargetall NS4787   39 mgPt/l


07/ 798-2 Overflatevann Tatt ut: 11.06.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   1 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.50 mmol/l
  Kalsium NS4726   14 mg/l Ca


07/ 798-3 Overflatevann Tatt ut: 11.06.2007
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   1 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Turbiditet INTERN   0.12 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 22.06.2007

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør