Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 13.07.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 09.07.2007
  07/ 974ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 09.07.07 - 13.07.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/ 974-1 Råvann Tatt ut: 09.07.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   1 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   21 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.1
  Turbiditet INTERN   0.35 FTU
  Fargetall NS4787   39 mgPt/l


07/ 974-2 Overflatevann Tatt ut: 09.07.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0
  Turbiditet INTERN   0.14 FTU
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.55 mmol/l
  Kalsium NS4726   16 mg/l Ca


07/ 974-3 Overflatevann Tatt ut: 09.07.2007
  Fra: Nett Rasteplassen kafè
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Turbiditet INTERN   0.16 FTU
  Fargetall NS4787   5 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 13.07.2007

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør