Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 03.09.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 25.08.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 25.08.08 - 03.09.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/1162-1 Råvann Tatt ut: 25.08.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
1
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
1
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
8
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
30
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
1
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
38
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.49
FTU


08/1162-2 Overflatevann Tatt ut: 25.08.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
2
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
5
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
14.9
mS/m
 
Kalsium
NS4726
21
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.70
mmol/l
 
Ammonium
MERKNAD
<100
µg/l NH4


08/1162-3 Overflatevann Tatt ut: 25.08.2008
  Fra: Nett kleiveset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 03.09.2008

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør