Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 25.09.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 22.09.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 22.09.08 - 25.09.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/1298-1 Råvann Tatt ut: 22.09.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
3
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
2
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
50
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.46
FTU
 
Fargetall
NS4787
40
mgPt/l


08/1298-2 Overflatevann Tatt ut: 22.09.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Turbiditet
INTERN
0.18
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.68
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
19
mg/l Ca


08/1298-3 Overflatevann Tatt ut: 22.09.2008
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 25.09.2008

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør