Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 24.10.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 20.10.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 20.10.08 - 24.10.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/1449-1 Råvann Tatt ut: 20.10.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
1
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
1
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
90
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.2
 
Fargetall
NS4787
47
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.42
FTU


08/1449-2 Overflatevann Tatt ut: 20.10.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.42
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
13
mg/l Ca


08/1449-3 Overflatevann Tatt ut: 20.10.2008
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
3
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.20
FTU


08/1449-4 Overflatevann Tatt ut: 20.10.2008
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Fargetall
NS4787
2
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU


08/1449-5 Overflatevann Tatt ut: 20.10.2008
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
5
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU


08/1449-6 Overflatevann Tatt ut: 20.10.2008
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
3
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 24.10.2008

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør