Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 21.11.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 17.11.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 17.11.08 - 21.11.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/1601-1 Råvann Tatt ut: 17.11.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
42
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.3
 
Turbiditet
INTERN
0.46
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
4.3
mS/m


08/1601-2 Overflatevann Tatt ut: 17.11.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
0.12
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
10.9
mS/m
 
Kalsium
NS4726
13
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.42
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


08/1601-3 Overflatevann Tatt ut: 17.11.2008
  Fra: Nett kleiveset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
9
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.3
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.17
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
10.6
mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 21.11.2008

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør