Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 19.12.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 15.12.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 15.12.08 - 19.12.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/1762-1 Råvann Tatt ut: 15.12.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
80
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.1
 
Turbiditet
INTERN
0.40
FTU
 
Fargetall
NS4787
50
mgPt/l


08/1762-2 Overflatevann Tatt ut: 15.12.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU
 
Fargetall
NS4787
6
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.38
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
13
mg/l Ca


08/1762-3 Overflatevann Tatt ut: 15.12.2008
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 19.12.2008

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør