Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 22.02.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 12.02.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 12.02.08 - 22.02.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/ 216-1 Råvann Tatt ut: 12.02.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
15
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
35
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
48
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.33
FTU


08/ 216-2 Overflatevann Tatt ut: 12.02.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Turbiditet
INTERN
0.13
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
12.6
mS/m
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.49
mmol/l
 
Ammonium
MERKNAD
<100
µg/l NH4


08/ 216-3 Overflatevann Tatt ut: 12.02.2008
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
12.4
mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 22.02.2008

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør