Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 11.04.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 07.04.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 07.04.08 - 11.04.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/ 464-1 Råvann Tatt ut: 07.04.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
20
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.25
FTU
 
Fargetall
NS4787
45
mgPt/l


08/ 464-2 Overflatevann Tatt ut: 07.04.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.57
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
17
mg/l Ca


08/ 464-3 Overflatevann Tatt ut: 07.04.2008
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 11.04.2008

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør