Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 18.01.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 14.01.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 14.01.08 - 18.01.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/ 55-1 Råvann Tatt ut: 14.01.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
60
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.29
FTU
 
Fargetall
NS4787
49
mgPt/l


08/ 55-2 Overflatevann Tatt ut: 14.01.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.51
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca


08/ 55-3 Overflatevann Tatt ut: 14.01.2008
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
6
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 18.01.2008

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør