Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 08.05.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 05.05.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 05.05.08 - 08.05.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/ 599-1 Råvann Tatt ut: 05.05.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
12
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.30
FTU
 
Fargetall
NS4787
44
mgPt/l


08/ 599-2 Overflatevann Tatt ut: 05.05.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


08/ 599-3 Overflatevann Tatt ut: 05.05.2008
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
6
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
0.15
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 08.05.2008

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør