Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 13.06.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 02.06.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 02.06.08 - 13.06.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/ 731-1 Råvann Tatt ut: 02.06.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
4
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
24
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
42
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.49
FTU


08/ 731-2 Overflatevann Tatt ut: 02.06.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
13.4
mS/m
 
Kalsium
NS4726
18
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.60
mmol/l
 
Ammonium
MERKNAD
<100
µg/l NH4


08/ 731-3 Overflatevann Tatt ut: 02.06.2008
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.14
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
13.6
mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 13.06.2008

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør