Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 04.07.2008
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 30.06.2008
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 30.06.08 - 04.07.08   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


08/ 901-1 Råvann Tatt ut: 30.06.2008
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
5
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.1
 
Turbiditet
INTERN
0.46
FTU
 
Fargetall
NS4787
48
mgPt/l


08/ 901-2 Overflatevann Tatt ut: 30.06.2008
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.1
 
Turbiditet
INTERN
0.14
FTU
 
Fargetall
NS4787
2
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.61
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
18
mg/l Ca


08/ 901-3 Overflatevann Tatt ut: 30.06.2008
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
0.15
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 04.07.2008

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør