Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 23.01.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 19.01.2009
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 19.01.09 - 23.01.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/ 104-1 Råvann Tatt ut: 19.01.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
70
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.1
 
Turbiditet
INTERN
0.33
FTU
 
Fargetall
NS4787
47
mgPt/l


09/ 104-2 Overflatevann Tatt ut: 19.01.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
0.15
FTU
 
Fargetall
NS4787
<2
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.40
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
12
mg/l Ca


09/ 104-3 Overflatevann Tatt ut: 19.01.2009
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Fargetall
NS4787
<2
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 23.01.2009

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør