Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 17.07.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 14.07.2009
 ANALYSERESULTATER

I prøve 2, rentvann, var det synlige brune "flak" i flasken.
Analyseperiode: 14.07.09 - 17.07.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/1227-1 Råvann Tatt ut: 13.07.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
180
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.4
 
Turbiditet
INTERN
1.74
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


09/1227-2 Overflatevann Tatt ut: 13.07.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
0.18
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.60
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca


09/1227-3 Overflatevann Tatt ut: 13.07.2009
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
0.14
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 17.07.2009

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør