Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 04.09.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 31.08.2009
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 31.08.09 - 04.09.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/1490-1 Råvann Tatt ut: 31.08.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
8
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
8
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
2
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
49
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
2
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
42
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.52
FTU


09/1490-2 Overflatevann Tatt ut: 31.08.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
12.2
mS/m
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.64
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


09/1490-3 Overflatevann Tatt ut: 31.08.2009
  Fra: Nett Halsanausten
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
20
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 04.09.2009

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør