Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 04.03.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 16.02.2009
 ANALYSERESULTATER

Klorid er analysert ved underleverandør.
Analyseperiode: 16.02.09 - 04.03.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/ 218-1 Råvann Tatt ut: 16.02.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
3
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
40
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
48
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.28
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
4.4
mS/m


09/ 218-2 Overflatevann Tatt ut: 16.02.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
10.9
mS/m
 
Kalsium
NS4726
13
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.40
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4
 
Klorid
MERKNAD
13.2
mg/l Cl


09/ 218-3 Overflatevann Tatt ut: 16.02.2009
  Fra: Nett kleiveset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.4
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
11.0
mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 04.03.2009

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør