Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 18.12.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 07.12.2009
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 07.12.09 - 18.12.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/2190-1 Råvann Tatt ut: 07.12.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
1
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
5
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
20
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
1
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
58
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.2
 
Turbiditet
INTERN
0.45
FTU


09/2190-2 Overflatevann Tatt ut: 07.12.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.3
 
Turbiditet
INTERN
0.30
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
14.6
mS/m
 
Kalsium
NS4726
20
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
100
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.59
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


09/2190-3 Overflatevann Tatt ut: 07.12.2009
  Fra: Nett Halsanausten
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.13
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 18.12.2009

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør