Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 27.03.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 23.03.2009
 ANALYSERESULTATER

Prøvetaker mistet prøve 3 i bakken. Flasken ble utett etter dette.
Analyseperiode: 23.03.09 - 27.03.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/ 433-1 Råvann Tatt ut: 23.03.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
20
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.25
FTU
 
Fargetall
NS4787
48
mgPt/l


09/ 433-2 Overflatevann Tatt ut: 23.03.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Turbiditet
INTERN
0.15
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.43
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
13
mg/l Ca


09/ 433-3 Overflatevann Tatt ut: 23.03.2009
  Fra: Nett Rasteplassen kafè
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Turbiditet
INTERN
0.12
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 27.03.2009

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør