Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 17.04.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 14.04.2009
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 14.04.09 - 17.04.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/ 566-1 Råvann Tatt ut: 14.04.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
77
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.8
 
Turbiditet
INTERN
0.46
FTU
 
Fargetall
NS4787
48
mgPt/l


09/ 566-2 Overflatevann Tatt ut: 14.04.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.42
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
13
mg/l Ca


09/ 566-3 Overflatevann Tatt ut: 14.04.2009
  Fra: Nett Klevset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.2
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU
 
Fargetall
NS4787
2
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 17.04.2009

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør