Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 25.05.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 11.05.2009
 ANALYSERESULTATER

I følgeskjema stod det at nett og rentvannsflaske kan være byttet.
Analyseperiode: 11.05.09 - 25.05.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/ 754-1 Råvann Tatt ut: 11.05.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
8
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
30
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
44
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.3
 
Turbiditet
INTERN
0.33
FTU


09/ 754-2 Overflatevann Tatt ut: 11.05.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
3
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
12.1
mS/m
 
Kalsium
NS4726
15
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
45
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.54
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


09/ 754-3 Overflatevann Tatt ut: 11.05.2009
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.12
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 25.05.2009

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør