Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 12.06.2009
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 08.06.2009
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 08.06.09 - 12.06.09   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


09/ 954-1 Råvann Tatt ut: 08.06.2009
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
30
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.8
 
Turbiditet
INTERN
0.42
FTU
 
Fargetall
NS4787
48
mgPt/l


09/ 954-2 Overflatevann Tatt ut: 08.06.2009
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.4
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.53
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca


09/ 954-3 Overflatevann Tatt ut: 08.06.2009
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Turbiditet
INTERN
0.20
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 12.06.2009

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør