Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 06.08.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 02.08.2010
 ANALYSERESULTATER

Det var krysset av for råvann- og rentvannsprøve på følgeskjemaet, men fant bare en prøve fra nett i kjølebagen.
Analyseperiode: 02.08.10 - 06.08.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/1103-3 Overflatevann Tatt ut: 02.08.2010
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
0.12
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 06.08.2010

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør