Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 07.09.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 30.08.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 30.08.10 - 07.09.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/1254-1 Råvann Tatt ut: 30.08.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
10
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
52
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.40
FTU
 
Konduktivitet
NS 7888
3.9
mS/m


10/1254-2 Overflatevann Tatt ut: 30.08.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Konduktivitet
NS 7888
12.7
mS/m
 
Kalsium
NS4726
17
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.72
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


10/1254-3 Overflatevann Tatt ut: 30.08.2010
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
12
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 07.09.2010

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør