Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 01.10.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 27.09.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 27.09.10 - 01.10.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/1442-1 Råvann Tatt ut: 27.09.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
29
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
29
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
95
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.43
FTU
 
Fargetall
NS4787
61
mgPt/l


10/1442-2 Overflatevann Tatt ut: 27.09.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.3
 
Turbiditet
INTERN
0.12
FTU
 
Fargetall
NS4787
5
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.69
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
19
mg/l Ca


10/1442-3 Overflatevann Tatt ut: 27.09.2010
  Fra: Nett Klevset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Turbiditet
INTERN
0.15
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


10/1442-4 Overflatevann Tatt ut: 27.09.2010
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.25
FTU


10/1442-5 Overflatevann Tatt ut: 27.09.2010
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
4
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
110
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.16
FTU


10/1442-6 Overflatevann Tatt ut: 27.09.2010
  Fra: Nett Rasteplassen
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
5
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.14
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 01.10.2010

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør