Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 08.10.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 04.10.2010
 ANALYSERESULTATER

Oppfølgingsprøve
Analyseperiode: 04.10.10 - 08.10.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/1472-1 Overflatevann Tatt ut: 04.10.2010
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
1
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
60
/ml


Rapportdata kontrollert og godkjent 08.10.2010

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør