Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 29.10.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 25.10.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 25.10.10 - 29.10.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/1639-1 Råvann Tatt ut: 25.10.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
3
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
3
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
50
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.2
 
Turbiditet
INTERN
0.36
FTU
 
Fargetall
NS4787
63
mgPt/l


10/1639-2 Overflatevann Tatt ut: 25.10.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.4
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.55
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
18
mg/l Ca


10/1639-3 Overflatevann Tatt ut: 25.10.2010
  Fra: Nett Rasteplassen
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


10/1639-4 Overflatevann Tatt ut: 25.10.2010
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
15
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 29.10.2010

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør