Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 26.11.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 22.11.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 22.11.10 - 26.11.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/1832-1 Råvann Tatt ut: 22.11.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
80
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
5
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
63
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.2
 
Turbiditet
INTERN
0.34
FTU
 
Konduktivitet
NS 7888
3.4
mS/m


10/1832-2 Overflatevann Tatt ut: 22.11.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.3
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
NS 7888
12.1
mS/m
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.54
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


10/1832-3 Overflatevann Tatt ut: 22.11.2010
  Fra: Nett Halsanaustan barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Fargetall
NS4787
2
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Konduktivitet
NS 7888
12.0
mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 26.11.2010

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør