Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 23.12.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 20.12.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 20.12.10 - 23.12.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/1982-1 Råvann Tatt ut: 20.12.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
1
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
60
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.2
 
Turbiditet
INTERN
0.29
FTU
 
Fargetall
NS4787
66
mgPt/l


10/1982-2 Overflatevann Tatt ut: 20.12.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.55
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca


10/1982-3 Overflatevann Tatt ut: 20.12.2010
  Fra: Nett Rasteplassen
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 23.12.2010

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør