Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 26.02.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 15.02.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 15.02.10 - 26.02.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/ 218-1 Råvann Tatt ut: 15.02.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
8
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
50
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
54
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.33
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
4.0
mS/m


10/ 218-2 Overflatevann Tatt ut: 15.02.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
0.18
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
15.9
mS/m
 
Kalsium
NS4726
22
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
350
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.69
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


10/ 218-3 Overflatevann Tatt ut: 15.02.2010
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.14
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 26.02.2010

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør