Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 19.03.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 15.03.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 15.03.10 - 19.03.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/ 404-1 Råvann Tatt ut: 15.03.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
3
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.8
 
Turbiditet
INTERN
0.26
FTU
 
Fargetall
NS4787
56
mgPt/l


10/ 404-2 Overflatevann Tatt ut: 15.03.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
5
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.60
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca


10/ 404-3 Overflatevann Tatt ut: 15.03.2010
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Fargetall
NS4787
5
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 19.03.2010

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør