Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 15.04.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 12.04.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 12.04.10 - 15.04.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/ 515-1 Råvann Tatt ut: 12.04.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
30
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.28
FTU
 
Fargetall
NS4787
56
mgPt/l


10/ 515-2 Overflatevann Tatt ut: 12.04.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.59
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
16
mg/l Ca


10/ 515-3 Overflatevann Tatt ut: 12.04.2010
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.4
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
2
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 15.04.2010

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør