Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 14.05.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 10.05.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 10.05.10 - 14.05.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/ 668-1 Råvann Tatt ut: 10.05.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
40
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
54
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.30
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
4.2
mS/m


10/ 668-2 Overflatevann Tatt ut: 10.05.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.3
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
12.4
mS/m
 
Kalsium
NS4726
17
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
24
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.60
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


10/ 668-3 Overflatevann Tatt ut: 10.05.2010
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
80
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Fargetall
NS4787
5
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.30
FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 14.05.2010

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør