Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 21.01.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 18.01.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 18.01.10 - 21.01.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/ 71-1 Råvann Tatt ut: 18.01.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
25
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.1
 
Turbiditet
INTERN
0.32
FTU
 
Fargetall
NS4787
57
mgPt/l


10/ 71-2 Overflatevann Tatt ut: 18.01.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Turbiditet
INTERN
0.20
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.65
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
25
mg/l Ca


10/ 71-3 Overflatevann Tatt ut: 18.01.2010
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
30
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.6
 
Turbiditet
INTERN
0.25
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 21.01.2010

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør