Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 11.06.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 07.06.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 07.06.10 - 11.06.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/ 823-1 Råvann Tatt ut: 07.06.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
20
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.42
FTU
 
Fargetall
NS4787
59
mgPt/l


10/ 823-2 Overflatevann Tatt ut: 07.06.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
2
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
0.20
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.64
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
17
mg/l Ca


10/ 823-3 Overflatevann Tatt ut: 07.06.2010
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
0.14
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 11.06.2010

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør