Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 09.07.2010
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 05.07.2010
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 05.07.10 - 09.07.10   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


10/ 981-1 Råvann Tatt ut: 05.07.2010
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
16
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.1
 
Turbiditet
INTERN
0.46
FTU
 
Fargetall
NS4787
57
mgPt/l


10/ 981-2 Overflatevann Tatt ut: 05.07.2010
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
0.10
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.68
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
17
mg/l Ca


10/ 981-3 Overflatevann Tatt ut: 05.07.2010
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 09.07.2010

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør