Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 12.08.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 08.08.2011
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 08.08.11 - 12.08.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/1383-1 Råvann Tatt ut: 08.08.2011
  Fra: Råvann Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme (ubehandla-/råvann)
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
3
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.37
FTU
 
Fargetall
NS4787
57
mgPt/l


11/1383-2 Overflatevann Tatt ut: 08.08.2011
  Fra: Rentvann Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.81
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
21
mg/l Ca


11/1383-3 Overflatevann Tatt ut: 08.08.2011
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.5
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 12.08.2011

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør