Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 09.09.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 05.09.2011
 MIDLERTIDIG SVAR (Fullstendig resultatrapport ettersendes)


Analyseperiode: 05.09.11 - 09.09.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/1598-1 Råvann Tatt ut: 05.09.2011
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme (ubehandla-/råvann)
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
10
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
1
/ml
 
Fargetall
NS4787
56
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.1
 
Turbiditet
INTERN
0.35
FTU


11/1598-2 Overflatevann Tatt ut: 05.09.2011
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Konduktivitet
NS 7888
13.6
mS/m
 
Kalsium
NS4726
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml


11/1598-3 Overflatevann Tatt ut: 05.09.2011
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
20
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
1
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


Rapportdata kontrollert og godkjent 09.09.2011

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør