Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 04.02.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 31.01.2011
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 31.01.11 - 04.02.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/ 160-1 Råvann Tatt ut: 31.01.2011
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
20
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.1
 
Turbiditet
INTERN
0.29
FTU
 
Fargetall
NS4787
66
mgPt/l


11/ 160-2 Overflatevann Tatt ut: 31.01.2011
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.61
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
17
mg/l Ca


11/ 160-3 Overflatevann Tatt ut: 31.01.2011
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 04.02.2011

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør