Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 23.12.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 20.12.2011
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 20.12.11 - 23.12.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/2385-1 Råvann Tatt ut: 20.12.2011
  Fra: Råvann Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme (ubehandla-/råvann)
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
150
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.2
 
Turbiditet
Intern/NS 4723
0.39
FTU
 
Fargetall
NS4787
65
mgPt/l


11/2385-2 Overflatevann Tatt ut: 20.12.2011
  Fra: Rentvann Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.6
 
Turbiditet
Intern/NS 4723
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.45
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
15
mg/l Ca


11/2385-3 Overflatevann Tatt ut: 20.12.2011
  Fra: Nett Halsanaustan barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
Intern/NS 4723
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 23.12.2011

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør