Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 18.02.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 14.02.2011
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 14.02.11 - 18.02.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/ 250-1 Råvann Tatt ut: 14.02.2011
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
5
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
61
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.28
FTU
 
Konduktivitet
NS 7888
3.5
mS/m


11/ 250-2 Overflatevann Tatt ut: 14.02.2011
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.3
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
NS 7888
12.7
mS/m
 
Kalsium
NS4726
20
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
1.36
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


11/ 250-3 Overflatevann Tatt ut: 14.02.2011
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.7
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.12
FTU
 
Konduktivitet
NS 7888
13.1
mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 18.02.2011

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør