Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 25.03.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 14.03.2011
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 14.03.11 - 25.03.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/ 402-1 Råvann Tatt ut: 14.03.2011
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
10
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.0
 
Turbiditet
INTERN
0.26
FTU
 
Fargetall
NS4787
65
mgPt/l


11/ 402-2 Overflatevann Tatt ut: 14.03.2011
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.2
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.64
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
19
mg/l Ca


11/ 402-3 Overflatevann Tatt ut: 14.03.2011
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 25.03.2011

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør