Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 14.04.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 11.04.2011
 ANALYSERESULTATER

På bestillingsskjema var det bestilt analyser på råvann, rentvann og nett 1 (Blekken skule). Kun 1 flaske fra Blekken skule ankom laboratoriet.
Analyseperiode: 11.04.11 - 14.04.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/ 587-1 Overflatevann Tatt ut: 11.04.2011
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Turbiditet
INTERN
0.34
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 14.04.2011

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør