Halsabygda vassverk BA
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 18.05.2011
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 09.05.2011
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 09.05.11 - 18.05.11   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


11/ 756-1 Råvann Tatt ut: 09.05.2011
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme (ubehandla-/råvann)
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
25
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
4
/ml
 
Fargetall
NS4787
53
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.34
FTU


11/ 756-2 Overflatevann Tatt ut: 09.05.2011
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.1
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
4
mgPt/l
 
Konduktivitet
NS 7888
13.3
mS/m
 
Kalsium
NS4726
21
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
<10
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.72
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


11/ 756-3 Overflatevann Tatt ut: 09.05.2011
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier
NS9308-1
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
3
/ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.0
 
Fargetall
NS4787
2
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


Rapportdata kontrollert og godkjent 18.05.2011

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør