Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 11.04.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 08.04.2002

Analyseresultater

02/ 217-1Overflatevann Tatt ut: 08.04.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.36

FTU <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

18

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.63

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
02/ 217-2Overflatevann Tatt ut: 08.04.2002
Fra: Nett
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.25

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør