Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 16.05.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 13.05.2002

Analyseresultater

02/ 294-1Råvann Tatt ut: 13.05.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

27

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

52

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.41

FTU <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.9

<%=grense%><%=norm%>
02/ 294-2Overflatevann Tatt ut: 13.05.2002
Fra: Rentvann Merket: Betna S-lag
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Kalsium

12

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.45

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.21

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

14

<%=grense%><%=norm%>
Jern

22

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
02/ 294-3Overflatevann Tatt ut: 13.05.2002
Fra: Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

4

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

12

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.24

FTU <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør