Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 21.06.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 17.06.2002

Analyseresultater

02/ 371-1Råvann Tatt ut: 17.06.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

30

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

45

<%=grense%><%=norm%>
02/ 371-2Overflatevann Tatt ut: 17.06.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.50

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

13

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
02/ 371-3Overflatevann Tatt ut: 17.06.2002
Fra: Nett Betna S-lag
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.19

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør