Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 29.07.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 23.07.2002

Analyseresultater

Pga feil ved busstasjonen i Surnadal, ble prøvene mottatt tirsdag ettermiddag 23.07.
02/ 452-1Råvann Tatt ut: 22.07.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

30

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

40

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.55

FTU <%=grense%><%=norm%>
02/ 452-2Overflatevann Tatt ut: 22.07.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.17

FTU <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.49

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

12

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
02/ 452-3Overflatevann Tatt ut: 22.07.2002
Fra: Rasteplassen kafe Merket: Nettprøve
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør