Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 23.08.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 19.08.2002

Analyseresultater

02/ 536-1Råvann Tatt ut: 19.08.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

115

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

51

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.60

FTU <%=grense%><%=norm%>
02/ 536-2Overflatevann Tatt ut: 19.08.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.53

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
02/ 536-3Overflatevann Tatt ut: 19.08.2002
Fra: Kleivset barnehage Merket: Nettprøve
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

5

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør